Ιστορικο

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Πέλλας «η Μπίγα» ιδρύθηκε το 2002 από μια ομάδα δραστήριων πολιτών του νομού Πέλλας, κυρίως όμως της Έδεσσας και των περιχώρων της, που τους ένωνε η κοινή μικρασιατική τους καταγωγή από το χωριό “Πηγαί” της Μικράς Ασίας, στις όχθες του Γρανικού ποταμού (τη Μπίγα, όπως την έλεγαν οι παππούδες μας).

Τον Μάρτιο του 2005 το καταστατικό τροποποιείται και ο σύλλογος πλέον διευρύνεται, καθώς μετονομάζεται σε “Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Πέλλας”. Η διακριτική ονομασία (η Μπίγα) έμεινε στη σφραγίδα “τιμής ένεκεν” για να θυμίζει σε όλους τους πρώτους ιδρυτές.

Έδρα του συλλόγου είναι η Έδεσσα.

Κύριος σκοπός του συλλόγου είναι η διαφύλαξη, προαγωγή και διάδοση των μικρασιατικών εθίμων και ιστορίας εν γένει, καθώς και η περισυλλογή και διάσωση λαογραφικού υλικού σχετικού με την ζωή των Μικρασιατών.